Elérhetőségeink: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17.   E-mail: gyakorlo@kfrtkf.hu  Telefon: +36-52/614-600

Kölcsey FerencReformátus Gyakorló Általános Iskola


Könyvtár

Könyvtárunk iskolai könyvtár, így feladata elsősorban az intézményben folyó oktató-nevelő munka segítése, a pedagógusok és a tanulók igényének kielégítése. A tanórákkal kapcsolatos igényeken túl feladat a különböző információk adása, a szabadidő hasznos eltöltése A gyakorlóiskolai jelleg miatt a hallgatók képzésének gyakorlati színtere is a könyvtár.

A működési szabályzat szerint a gyakorlóiskola tanulói, nevelői és egyéb technikai dolgozói korlátozás nélkül használhatják, míg a főiskolai oktatók és hallgatók csak korlátozottan, legfeljebb helyben használatra látogathatják a könyvtárat. Ennek oka az, hogy az állomány nem az ő igényeiknek megfelelően kerül alakításra (arra ott a főiskolai könyvtár).

A könyvtár alapterülete: 104 m2.
Az állomány nagysága: 36 000 könyvtári egység.

Szolgáltatások

 • Kölcsönzés (tanulóknak csak könyv)
 • Könyvtári órák
 • Könyvtári rendezvények
 • Tájékoztatási-, bibliográfiai- és adatszolgáltatás
 • Helyben használat a 30 fő befogadására alkalmas olvasóteremben
 • Internethasználat

A tanulók három hétre vihetnek el legfeljebb 3 könyvet, míg a pedagógusok minden dokumentumtípusból kölcsönözhetnek időbeli megkötés nélkül.

A tanulói kölcsönzés az S-LIB integrált könyvtári rendszer kölcsönzési moduljával történik.

Könyvtárunkban a beiratkozott könyvtári olvasók száma 857 fő. Kölcsönzések száma 4 500, a dokumentumok helyben használatának száma 3 200 évente. A könyvtári órák száma meghaladja a 150-et.

Nyitvatartás

A kölcsönzés osztott nyitva tartással működik, külön időben zajlik a nevelők, és külön a tanulók kölcsönzése.

Felnőttek Tanulók
Hétfő – Csütörtök: 08:30-10:00 Hétfő – Csütörtök: 12:30-15:00
Péntek: – Péntek: –

Péntekenként szakértői és szaktanácsadó feladatok ellátására kerül sor a Református Pedagógiai Intézet és az Oktatási Hivatal koordinálásában.

Elérhetőség: 06/52 614 581
btakacsmargo2@gmail.com

Fenntartás

A működéshez a pénzügyi fedezetet a fenntartó, a Tiszántúli Református Egyházkerület biztosítja, míg a könyvtár felügyeletét első fokon a gyakorlóiskola igazgatója látja el.

A gyakorlóiskola könyvtárának hálózati központja a főiskolai könyvtár. Rendszeresek a módszertani, illetve szaktanácsadások.

Hallgatóknak – óravázlatok

Betűrend 3.osztály

Írástörténet 8. osztály

Írástörténet 8. osztály PPT

Friss híreink

Versünnep

VERSÜNNEP

 

2016. április 7-én csütörtökön délután 14 órától a költészet napjához kapcsolódóan Versünnepet rendezünk alsó tagozatosok számára a könyvtárban.

Az idén a tavalyi évhez hasonlóan minden osztály részvételére számítunk. Az itt megjelenő tanulók az osztályok kedvenc versét mutatják be (lehet saját költés is), olvassák fel a többi érdeklődőnek.
Mindenkit szeretettel várunk!

 

madarak1

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak az alábbi locsolóverssel:

Hasad a szép hajnal, mutatja sugarát,
 Szép szívvel és szájjal dicsérjük az Atyát.
 Az Atyaistennek imádandó fiát,
 Hogy el ne hagyta érni húsvét másodnapját.
 Én is, íme, boldog örömet hirdetek,
 Hogy feltámadt Krisztus, azon örvendjetek!
 Feltámadt a Jézus,

legyőzte a halált,
 Ezáltal az élet diadalmat talált.
 De hogy minek jöttem én, azt is megmondom:
 Öntözködni jöttem, a szót nem cifrázom.
 Engem öntözködő
 ápolónak hívnak,
 Vizemből a lánykák friss életet szívnak.
 Adja ki a lányát, kérem szeretettel,
 Hadd öntsem meg a kezét rózsavizemmel! 

 

elvalaszto2

 

Szeretettel ajánlom figyelmetekbe a Könyvsú-go! Válassz könyvet könnyen! című könyvválasztó oldalt.

Ezen a néven indította útjára a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ online könyvválasztó oldalát, amely nemzetközi példákat is követve készült el az Olvasók Diadala olvasásfejlesztési játék eredményeként.
Az olvasmányélmények olyan ajánló oldala jött létre, ahol minden megjelenő könyvet a gyerekek véleményeztek, ajánlanak vagy nem ajánlanak saját korosztályuknak.

A Könyvsú-go használatakor  a kamaszokat érdeklő 13 műfajból választhatunk, amely kategóriákat könyvcímekkel ruháztunk fel. A műfaj kiválasztása mellett egy másik oszlopban meghatározhatjuk, hogy milyen érzelem legyen a könyvben, amit szeretnénk olvasni. Ezek kiválasztása után megjelennek azok a könyvek, amelyeket a témákban ajánlanak a gyerekek. A borítóra kattintva pedig olvashatjuk a személyes ajánlót. Lehetőség nyílik a hozzászólásra, véleményezésre minden használónak.

Az adatbázis folyamatosan bővül a gyerekek ajánlói alapján. Az adatbázis az alábbi linken érhető el:
http://konyvsu-go.gvkik.hu/

Jó böngészést kívánok!

 

kommunizmus_aldozatai2-300x300

 

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja megtartását a Magyar Köztársaság Országgyűlésének 2000. június 13-án elfogadott határozata rendelte el. Ennek értelmében az oktatási intézményekben minden év február 25-én tartják a kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapját.

Iskolánk erről a napról a könyvtár előtt található tárlóban és faliújságon emlékezik meg. Tekintsétek meg minél többen ezt a kiállítást!

images

Szent Bálint (Valentin, vagy Valentinus) a szerelmesek, a lelkibetegek és az epilepsziával élők védőszentje. Világszerte, de főleg az angolszász országokban Bálint napján (február 14-én) tartják a Bálint-nap (angolul Valentine’s Day) ünnepét, amely Magyarországon az angol nyelvű elnevezés közvetlen átvétele miatt sokak számára mint Valentin-nap vált ismertté és népszerűvé az 1990-es évektől kezdődően. Ezen az ünnepen (amelynek vallási eredete az idegen elnevezés elterjedése miatt Magyarországon elhomályosult) a szerelmesek megajándékozzák szerelmüket.

 

Magyar kultúra napja

himnusz

 

A Himnusz születésnapja. Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását 1823-ban a kézirat szerint. 1989 óta erre az eseményre emlékezünk a magyar kultúra napján.

Iskolánk ennek kapcsán városi tanulmányi versenyt rendez. Ebben a tanévben a könyvtári forduló témája  a honfoglalás, ezzel kapcsolatban kell a versenyzőknek játékos feladatokat megoldani. A tanulók szótárakat, lexikonokat használnak, a témával kapcsolatban memóriajátékra is sor kerül. Ajánlott irodalomként Lengyel Dénes Régi magyar mondák című műve forgatható haszonnal.

Minden csapatnak jó felkészülést kívánunk!

 

Áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak!

karacsony

Lukátsi Vilma: BEZÁRT AJTÓK

…minden ajtót bezártak már:
éj van, alszik Betlehem,
szállás nélkül csak két ember
megy fáradtan, csendesen,
megy fáradtan, csendesen…

Egy útszéli istállóban
pislákol a mécsvilág…
– nem oltotta el a gazda?
Az apró fény messze lát,
hívogatóan föl-föllobban,
mintha szólna: – jöjjetek!
Van friss széna, korsóban víz,
tegyétek le terhetek!
Kívül a fák összesúgnak:
– Ott benn történt valami!
Amiről az egész világ
fog majd egyszer hallani!

A jászolban gyermek fekszik!
Édesanyja ráhajol,
…nyár illat árad feléje
a szénaszálak alól…
Szelíd tehén párás szája
leheli rá melegét…
A korsó víz friss forrásból
hozta a csorgás neszét…

Bezárt szívek, bezárt ajtók,
fösvény álmú emberek:
ott a boldog istállóban
Isten Fia szendereg!

Messze kint a nyájak mellett
hírt kaptak a pásztorok:
ének csendült a magasból,
zengte száz angyal-torok…

Napkeletről jó ideje
indult egy kis karaván,
a csillag jelét követve
ide is értek talán…

A csillag megállt az égen!
Kialudt a mécsvilág,
hivatását betöltötte,
mert más Fény jött most a földre:

Isten küldte szent Fiát!
Isten küldte szent Fiát!

karacsonyi tea

2015. december 10-én, csütörtökön délután 14 órakor karácsonyi teaházat rendezünk a könyvtárban.

Most a fűszeres karácsonyi teák készítéséről lesz szó. A teakóstolás mellett karácsonyi olvasnivalókkal, szokásokkal is megismerkedhetnek a résztvevő felső tagozatos tanulók.
Mindenki hozzon saját teáscsészét!

Újra lesz teáscsésze szépségverseny is, valamint a diákönkormányzat jóvoltából jutalmat is kap a legszebbnek választott csésze tulajdonosa.
Mindenkit szeretettel várunk!

Hétfőn és kedden, azaz december 7-én és 8-án került megrendezésre könyvtárunkban az alsó- és felső tagozatos karácsonyi versmondó verseny. Az eredmények a következők lettek:

 • Az 1-2 osztályosok közül harmadik helyezett lett Molnár Milán a 2.c osztályból, második helyezett Pokoraczki Álmos a 2.a -ból, az első pedig Milánik Jázmin az 1. a osztályból.
 • A harmadik negyedik osztályosok közül harmadik helyezett lett Szirák Péter 3.c osztályos tanuló, második helyezett Demeter Júlia a 4. c osztályból és első Demény Réka a 3.a osztályból.
 • Az 5-6. osztályosok közül Győri Zsófia harmadik helyezett lett az 5.z osztályból, második helyezett Horváth Dorina Szaffi az 5.a-ból, az első pedig Kiss Róbert az 5.c-ből.
 • A hetedik nyolcadik osztályosok közül harmadik helyezett lett Csontos Bence a 7.b-ből, második
 • Soós Zsuzsa Jázmin a 8. a osztályból, és első helyet szerzett Müller Lili a 7.b osztályból.

Gratulálunk nekik!