Elérhetőségeink: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17.   E-mail: gyakorlo@kfrtkf.hu  Telefon: +36-52/614-600

Kölcsey FerencReformátus Gyakorló Általános Iskola


Könyvtár

Könyvtárunk iskolai könyvtár, így feladata elsősorban az intézményben folyó oktató-nevelő munka segítése, a pedagógusok és a tanulók igényének kielégítése. A tanórákkal kapcsolatos igényeken túl feladat a különböző információk adása, a szabadidő hasznos eltöltése A gyakorlóiskolai jelleg miatt a hallgatók képzésének gyakorlati színtere is a könyvtár.

A működési szabályzat szerint a gyakorlóiskola tanulói, nevelői és egyéb technikai dolgozói korlátozás nélkül használhatják, míg a főiskolai oktatók és hallgatók csak korlátozottan, legfeljebb helyben használatra látogathatják a könyvtárat. Ennek oka az, hogy az állomány nem az ő igényeiknek megfelelően kerül alakításra (arra ott a főiskolai könyvtár).

A könyvtár alapterülete: 104 m2.
Az állomány nagysága: 36 000 könyvtári egység.

Szolgáltatások

 • Kölcsönzés (tanulóknak csak könyv)
 • Könyvtári órák
 • Könyvtári rendezvények
 • Tájékoztatási-, bibliográfiai- és adatszolgáltatás
 • Helyben használat a 30 fő befogadására alkalmas olvasóteremben
 • Internethasználat

A tanulók három hétre vihetnek el legfeljebb 3 könyvet, míg a pedagógusok minden dokumentumtípusból kölcsönözhetnek időbeli megkötés nélkül.

A tanulói kölcsönzés az S-LIB integrált könyvtári rendszer kölcsönzési moduljával történik.

Könyvtárunkban a beiratkozott könyvtári olvasók száma 857 fő. Kölcsönzések száma 4 500, a dokumentumok helyben használatának száma 3 200 évente. A könyvtári órák száma meghaladja a 150-et.

Nyitvatartás

A kölcsönzés osztott nyitva tartással működik, külön időben zajlik a nevelők, és külön a tanulók kölcsönzése.

Felnőttek Tanulók
Hétfő – Csütörtök: 08:30-10:00 Hétfő – Csütörtök: 12:30-15:00
Péntek: – Péntek: –

Péntekenként szakértői és szaktanácsadó feladatok ellátására kerül sor a Református Pedagógiai Intézet és az Oktatási Hivatal koordinálásában.

Elérhetőség: 06/52 614 581
btakacsmargo2@gmail.com

Fenntartás

A működéshez a pénzügyi fedezetet a fenntartó, a Tiszántúli Református Egyházkerület biztosítja, míg a könyvtár felügyeletét első fokon a gyakorlóiskola igazgatója látja el.

A gyakorlóiskola könyvtárának hálózati központja a főiskolai könyvtár. Rendszeresek a módszertani, illetve szaktanácsadások.

Friss híreink

Magyar kultúra napja

himnusz

 

A Himnusz születésnapja. Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását 1823-ban a kézirat szerint. 1989 óta erre az eseményre emlékezünk a magyar kultúra napján.

Iskolánk ennek kapcsán városi tanulmányi versenyt rendez. Ebben a tanévben a könyvtári forduló témája  a honfoglalás, ezzel kapcsolatban kell a versenyzőknek játékos feladatokat megoldani. A tanulók szótárakat, lexikonokat használnak, a témával kapcsolatban memóriajátékra is sor kerül. Ajánlott irodalomként Lengyel Dénes Régi magyar mondák című műve forgatható haszonnal.

Minden csapatnak jó felkészülést kívánunk!

 

Áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak!

karacsony

Lukátsi Vilma: BEZÁRT AJTÓK

…minden ajtót bezártak már:
éj van, alszik Betlehem,
szállás nélkül csak két ember
megy fáradtan, csendesen,
megy fáradtan, csendesen…

Egy útszéli istállóban
pislákol a mécsvilág…
– nem oltotta el a gazda?
Az apró fény messze lát,
hívogatóan föl-föllobban,
mintha szólna: – jöjjetek!
Van friss széna, korsóban víz,
tegyétek le terhetek!
Kívül a fák összesúgnak:
– Ott benn történt valami!
Amiről az egész világ
fog majd egyszer hallani!

A jászolban gyermek fekszik!
Édesanyja ráhajol,
…nyár illat árad feléje
a szénaszálak alól…
Szelíd tehén párás szája
leheli rá melegét…
A korsó víz friss forrásból
hozta a csorgás neszét…

Bezárt szívek, bezárt ajtók,
fösvény álmú emberek:
ott a boldog istállóban
Isten Fia szendereg!

Messze kint a nyájak mellett
hírt kaptak a pásztorok:
ének csendült a magasból,
zengte száz angyal-torok…

Napkeletről jó ideje
indult egy kis karaván,
a csillag jelét követve
ide is értek talán…

A csillag megállt az égen!
Kialudt a mécsvilág,
hivatását betöltötte,
mert más Fény jött most a földre:

Isten küldte szent Fiát!
Isten küldte szent Fiát!

karacsonyi tea

2015. december 10-én, csütörtökön délután 14 órakor karácsonyi teaházat rendezünk a könyvtárban.

Most a fűszeres karácsonyi teák készítéséről lesz szó. A teakóstolás mellett karácsonyi olvasnivalókkal, szokásokkal is megismerkedhetnek a résztvevő felső tagozatos tanulók.
Mindenki hozzon saját teáscsészét!

Újra lesz teáscsésze szépségverseny is, valamint a diákönkormányzat jóvoltából jutalmat is kap a legszebbnek választott csésze tulajdonosa.
Mindenkit szeretettel várunk!

Hétfőn és kedden, azaz december 7-én és 8-án került megrendezésre könyvtárunkban az alsó- és felső tagozatos karácsonyi versmondó verseny. Az eredmények a következők lettek:

 • Az 1-2 osztályosok közül harmadik helyezett lett Molnár Milán a 2.c osztályból, második helyezett Pokoraczki Álmos a 2.a -ból, az első pedig Milánik Jázmin az 1. a osztályból.
 • A harmadik negyedik osztályosok közül harmadik helyezett lett Szirák Péter 3.c osztályos tanuló, második helyezett Demeter Júlia a 4. c osztályból és első Demény Réka a 3.a osztályból.
 • Az 5-6. osztályosok közül Győri Zsófia harmadik helyezett lett az 5.z osztályból, második helyezett Horváth Dorina Szaffi az 5.a-ból, az első pedig Kiss Róbert az 5.c-ből.
 • A hetedik nyolcadik osztályosok közül harmadik helyezett lett Csontos Bence a 7.b-ből, második
 • Soós Zsuzsa Jázmin a 8. a osztályból, és első helyet szerzett Müller Lili a 7.b osztályból.

Gratulálunk nekik!