Elérhetőségeink: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17.   E-mail: gyakorlo@kistk.hu  Telefon: +36-52/614-600      Fogadóóra »

Kölcsey FerencReformátus Gyakorló Általános Iskola


Nevelőtestületünk

Név Tanított tantárgy

Ember Sándor

igazgató

földrajz

Csontos Zoltánné

igazgatóhelyettes

matematika

Liebné Csongrádi Erzsébet

igazgatóhelyettes

földrajz

Szilágyi Tamás

lelkész

igazgatóhelyettes

munkaközösség-vezető

református hittan
Bajiné Takács Margit könyvtáros
Bartha Jánosné napközis nevelő, környezetismeret
Beláné Szekeres Éva rajz
Bencze Gábor magyar nyelv és irodalom, német nyelv
Bélteki Gáborné tanító
Bereczk Ágnes ének-zene
Bodóné Vladár Edit matematika, informatika, kémia

Borosné Nyakó Katalin

munkaközösség-vezető

testnevelés

Bozó Ilona

napközis nevelő

Czegle Mária

munkaközösség-vezető

matematika, olasz nyelv

Csige Gabriella

napközis nevelő

Dióssyné Nanszák Andrea

tanító
Élesné Nagy Mariann Fruzsina természetismeret
Emberné Balogh Emőke magyar nyelv és irodalom

Erdei Zoltánné

munkaközösség-vezető

magyar nyelv és irodalom
Erdődiné Sándor Katalin tanító

Fehérné Szóráth Márta 

munkaközösség-vezető

tanító, református hittan

Feszner Mónika

munkaközösség-vezető

tanító
Galambosné Boros Judit tanító
Gonda Ilona tanító
Grubisics Zsuzsanna tanító, református hittan
Halász Lívia napközis nevelő, testnevelés
Dr. Illésné Kovács Gyöngy Anna testnevelés
Iván Aurélné Durda Viktória tanító
Izsoóné Csikai Zsuzsanna napközis nevelő

Juhász M. Tünde

földrajz, biológia, természetismeret  
Karcza Sándorné napközis nevelő, biológia
Kálmándi Zoltánné tanító, református hittan
Kiss Edit tanító
Kiss Éva terméazetismeret, biológia

Kiss Margit Sára

tanító

Kovácsné Jendrek Anikó angol nyelv
Kovács Zsolt angol nyelv
Kozma Katalin testnevelés
Kunné Sztáray Ágota angol nyelv
Kurgyisné Nagy M. Zsuzsa magyar nyelv és irodalom, református hittan
Kursinszky Viola tanító
Leskó Angéla matematika, kémia
Lócska Orsolya Dóra matematika

Lovász Krisztina

munkaközösség-vezető

napközis nevelő
Major Enikő tanító, református hittan
Majorné Aranyos Ildikó napközis nevelő
Mercsné Juhász Anikó történelem
Mezei Barna történelem
Molnár Tibor matematika, fizika
Mózes Áronné napközis nevelő, református hittan
Nagy Ágnes testnevelés
Németh Edit napközis nevelő
Nyíri Fruzsina napközis nevelő, református hittan

Ordasiné Király Csilla

munkaközösség-vezető

angol nyelv
Orosz Magdolna napközis nevelő, technika
Péntek Fanni napközis nevelő
Pótor Katalin református hittan
Rácz Klára református hittan
Ráczné Nyiri Dorottya ének-zene
Salánki Ferenc informatika
Sarkadi Ferenc testnevelés, biológia, természetismeret
Sarkadiné Halász Tímea angol nyelv
Soós Attila informatika, technika
Sebestyén Éva napközis nevelő
Stieberné Farkas Viktória tanító
Szabó Ferenc Szilárd testnevelés
Szabó Katalin Gabriella tanító
Szabó Marianna tanító
Szakál László rajz  
Szalay Mária tanító  
Szászné Soproni Hajnalka napközis nevelő
Szécsi Péter angol nyelv
Szécsiné Szász Enikő tanító
Szegvölgyi-Pócsik Anett magyar nyelv és irodalom
Szűcsné Gali Ildikó tanító
Törökné Tóth Hajnalka napközis nevelő
Vad Péter Zsigmond ének-zene
Dr. Veress Jánosné testnevelés
Vértessy Balázs matematika

Iskolánk telephelyén, a Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthonában dolgozó pedagógusaink:

Bokorné Máthé Gabriella gyógypedagógus
Fodor Lászlóné gyógypedagógus
Tóth-Győri Lídia gyógypedagógus
Kristófné Máthé Ildikó gyógypedagógus

Zágonyi Erika

gyógypedagógus