Elérhetőségeink: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17.   E-mail: gyakorlo@kistk.hu  Telefon: +36-52/614-600      Fogadóóra »

Kölcsey FerencReformátus Gyakorló Általános Iskola


Játék

Ezen az oldalon az iskolarádiós játékunkat olvashatjátok, hétről-hétre frissülő tartalommal. Játékunkban alsó és felső tagozatosok kapnak 1-1 kérdést, amelyre a választ írásban várjuk a könyvtárban található rejtvényes dobozba. Leadási határidő minden héten hétfő, déli tizenkét óra.

Minden héten itt is feltüntetjük nyerteseinket, akik jutalmaikat továbbra is a könyvtárban vehetik át.

A 2018. szeptember 27-i kérdéseink a következők: 

1-2. osztályosok találós kérdése a következő, erre várjuk a megfejtést:

Föld alatt van a feje, föld felett a lába.

Kint tanyázik a kertben, nyáron fejen állva.

Ősszel pedig úgy jön be hozzánk a konyhába,

nem hozza csak a fejét, s kint marad a lába. Mi az?

Az első osztályosoktól rajzos megoldásokat várunk!

3-4. osztályosok kérdése is egy találós kérdés lesz:

Két szótagon, öt betűm van és hüvelyes vetemény vagyok.

Első tagom ital fajta, végtagom fűszerként ragyog, mi az?

Az 5-6. osztályosoknak is egy találós kérdés lesz az idei tanév első feladványa:

Tű meg cérna nélkül gyöngyös függő készül.

Isten teremtette az ember leszedte, mi az?

7-8.osztályosok  kérdése:

Nap volt édesanyám hold volt édesapám,

Kerek föld szül engem, szél táncra tanított, nehéz kő megrontott,

Csont, hús meglágyított, meg is nyomorított mikor megszakasztott.

Melyik növény átalakulását írják le az elhangzott sorok?

2018. május 17-i megfejtések és kérdések:

Első-második osztályosoknak az volt a kérdése, hogy a felsorolt helyszínek közül melyek nem mesehelyszínek. Ez a Hármashegy volt.

A harmadik-negyedik osztályosoknak Lázár Ervin A négyszögletű kerek erdő című meséjéből kellett felismerniük a szereplőket.

Az ötödik-hatodik osztályosoknak kérdése az volt, hogy milyen nemzetiségű volt Andersen, a nagy meseíró?

Ő dán nemzetiségű volt.

Hetedik nyolcadikosok helyes válasza az volt, hogy József Attila nem gyűjtött meséket, Arany László és Illyés Gyula igen.

A nyertesek a következők: Borbély Dávid 2.b, Sarkadi Milla 6.b, Gáspár Adél 4.c, Sári Loretta 4.z, Dalmi Nóra 3.c, Galoff Gréta 1.b, Labanc Lujza 3.z és Papp-Szabó Áron 3.c osztályos tanulók.  Nyereményüket a könyvtárban vehetik át. Gratulálunk nekik.

Új kérdéseink:

Első másodikosok kérdése: Minek nevezik a vízpermeten átsütő napfény keltette sokszínű fényjelenséget?

Harmadik-negyedik osztályosok kérdése: Mi a neve az autók tetejére szerelt hátratolható ablaknak?

Az ötödik hatodikosok kérdése: Ki volt a tenger istene a római mitológiában?

Hetedik-nyolcadikosok kérdése: Melyik két ország határán zúdul le a Niagara vízesés?

Az első-másodikosok kérdése a következő volt: melyik rágcsáló dönti ki a fákat a fogaival?

Erre pedig a helyes válasz az, hogy a hód.

A harmadik-negyedik osztályosok kérdése az volt, hogy a denevéren kívül van olyan emlős amelyik repülni képes? A helyes válasz: nincs ilyen, a repülő mókusok ugyanis csak vitorlázórepülésre képesek.

Az ötödik-hatodik osztályosok kérdése az volt, hogy melyik országban található a pisai ferde torony? A helyes válasz: Olaszországban.

A hetedik-nyolcadikosok kérdése az volt, hogy, milyen nemzetiségű ember találta fel a golyóstollat? Ennek a feltalálója Bíró László, aki magyar nemzetiségű.

 Új kérdéseink:

Az első másodikosok kérdése: Melyek nem mesehelyszínek?

 1. válasz: Óperenciás tenger, 2. válasz: Üveghegy, 3. válasz: Hármashegy

Harmadik-negyedik osztályosok kérdése: Kinek melyik könyvében szerepelnek a következő alakok?

Aromo, Mikkamakka, Vacskamati?

 1. válasz: Lázár Ervin: A négyszögletű kerek erdő  , 2. válasz: Csukás István: Egy kis csacsi története ,

3. válasz: : Lázár Ervin: Lovak, kutyák, madarak

Az ötödik-hatodikosok kérdése: Milyen nemzetiségű volt Andersen, a nagy meseíró?

1. válasz: holland , 2. válasz: német, 3. válasz: dán

Hetedik-nyolcadikosok kérdése: Ki nem gyűjtött meséket az alábbi személyek közül

 1. válasz: Arany László ,     2. válasz: József Attila ,          3. válasz: Illyés Gyula

Várjuk megfejtéseiteket!

Első-második osztályosok feladata az a kérdés volt, hogy Móricz Zsigmond melyik verses meséjében olvashattunk a következő szereplőkről: török, fehér tehén, fekete tehén, tarka tehén, Mehemed?

 Ez A török és a tehenek című műben olvasható.

Harmadik-negyedik osztályosoknak az volt a feladata, hogy írják le Devecseri Gábor Állatkerti útmutató című versének Csak füvön élt a kis zebra kezdetű versszakát. A versszak így hangzott:

Csak füvön élt a kis zebra,
de most rákapott a zabra,
végül is elvitték Szobra,
ott oktatják szebbre, jobbra.

Az ötödik-hatodikosok feladata az volt, hogy kinek a fordításában olvashatjuk Janus Pannonius Pannónia dicsérete című versét? Írjátok meg azt is, hogy az eredeti mű milyen nyelven íródott?

Ez a vers latin nyelvet íródott, mi pedig Berzeli Anzelm Károly fordításában olvashatjuk.

Hetedik-nyolcadikosok feladata volt: Kinek melyik verséből származik az alábbi versszak? Milyen esemény kezdetét jelzi ez a mű?

Toldi írójához elküldöm lelkemet
Meleg kézfogásra, forró ölelésre!…
Olvastam, költőtárs, olvastam művedet,
S nagy az én szivemnek ő gyönyörűsége

Ez az idézet Petőfi Sándor Arany Jánoshoz című verséből való. Ettől a verstől számíthatjuk a két költő barátságának a kezdetét.

A nyertesek:  Surányi Bence a 4.b osztályból, Juszku Abigél a 4.c osztályból, Sári Loretta a 4.z osztályból, Galoff Gréta az 1. b osztályból, Tóth Vanessza a 2.d osztályból és Kiss Lilla a 2.c osztályból. Jutalmaitokat a könyvtárban vehetitek át.

Új kérdéseink:

Az első-másodikosok kérdése a következő: melyik rágcsáló dönti ki a fákat a fogaival.

Adunk három választási lehetőséget: 1. a borz, 2 . a hód, 3 . az egér.

3-4. osztályosok kérdése: A denevéren kívül van olyan emlős amelyik repülni képes? Igen vagy nem?

5-6 osztályosok kérdése: Melyik országban található a pisai ferde torony? 

1.: Franciaországban  2 . : Olaszországban  3 . : Spanyolországban.

7-8. osztályosok kérdése: Milyen nemzetiségű ember találta fel a golyóstollat?

 1.: amerikai  2.: magyar  3.: angol.

 

Az első második osztályosok feladata: osztályosoknak ki kellett egészíteni Gazdag Erzsi hiányos versét. A kiegészített idézett így hangzott:

Volt egyszer egy mesebolt,
abban minden mese volt

Fiókjában törpék ültek,
vizilányok hegedültek

A harmadik negyedikeseknek József Attila Altató című versének hiányzó sorait kellett pótolni. A kiegészített idézett idézet a következő volt:

Tüzoltó leszel s katona!
Vadakat terelő juhász.

Látod elalszik anyuka.

Aludj el szépen, kis Balázs.

Az ötödik-hatodik osztályosok feladata az volt, hogy melyik Arany János versben szerepelnek az alábbi szavak?

angol király, fakó ló,folyó, föld, pártos honfivér, barom, iga, legszebb gyémánt.

Ezek Arany János Walesi bárdok című verséből valók.

A hetedik nyolcadik osztályosoknak össze volt keverve Ady Endre Góg és Magóg fia vagyok én című versének első sora ezt kellett kijavítva beküldeni.

Góg és Magóg fia vagyok én,
Hiába döngetek kaput falat
S mégis  megkérdem tőletek:
Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?

A nyertesek:  Bene Dóra az 5.z osztályból, Kováts Kristóf a 4.b osztályból, Dávid Dorka a 4. z osztályból és Gáspár Adél a 4.c osztályból. Jutalmaitokat a könyvtárban vehetitek át.

Új kérdéseink:

Első második osztályosok feladata: Móricz Zsigmond melyik verses meséjében olvashattok a következő szereplőkről?

török,  fehér tehén, fekete tehén, tarka tehén, Mehemed

Harmadik-negyedik osztályosoknak az feladata, hogy írják le Devecseri Gábor Állatkerti útmutató című versének Csak füvön élt a kis zebra kezdetű versszakát.

Az ötödik hatodikosok feladata az, hogy kinek a fordításában olvashatjuk Janus Pannonius Pannónia dicsérete című versét? Írjátok meg azt is, hogy az eredeti mű milyen nyelven íródott?

Hetedik-nyolcadikosok feladata: Kinek melyik verséből származik az alábbi versszak? Milyen esemény kezdetét jelzi ez a mű?

Toldi írójához elküldöm lelkemet
Meleg kézfogásra, forró ölelésre!…
Olvastam, költőtárs, olvastam művedet,
S nagy az én szivemnek ő gyönyörűsége.

Az első második osztályosok feladata: egészítsétek ki a hiányzó rímekkel  Gazdag Erzsi Mesebolt című versét, vagyis írják le nekünk hiánytalanul a következő versszakot!

 Volt egyszer egy mesebolt, abban minden

……………………………………………………………..
Fiókjában törpék ültek, vizilányok

……………………………………………………………….

A harmadik-negyedik osztályosoknak az feladata, hogy József Attila Altató című versének pótolják hiányzó sorait!

Tüzoltó leszel s katona!

…………………………………………………….

………………………………………………………

Aludj el szépen, kis Balázs!

Megfejtésül a második és a harmadik sort várjuk.

Az ötödik hatodikosok kérdése az, hogy  Melyik Arany János versben szerepelnek az alábbi szavak?

angol király,fakó, ló, folyó, föld, pártos honfivér, barom, iga, legszebb gyémánt

A hetedik-nyolcadikosok feladata: Javítsátok ki a hibás Ady Endre verset!

Góg és Magóg fia vagyok én,
Hiába döngetek  ajtót falat
S ezért  megkérdem tőletek:
Szabad-e sírni a Havasok alatt?

Várjuk megfejtéseiteket a könyvtárban!