Elérhetőségeink: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17.   E-mail: gyakorlo@kistk.hu  Telefon: +36-52/614-600      Kapcsolat »

Kölcsey FerencReformátus Gyakorló Általános Iskola


Módosult az Intézkedési Terv

INTÉZKEDÉSI TERV A 2021/2022. TANÉVBEN A KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

 

 1. verzió (változásokkal egységes szerkezetben)
  szeptember 1.

 

 

 1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

 1.1 Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk az iskola épületében.

 

 

 1. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA

2.1 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

A szülők, kísérők az iskola épületébe nem léphetnek be, csak az intézményvezető előzetes engedélyével.

A pedagógusokkal való kapcsolattartásra elektronikus úton, illetve telefonon van lehetőség.

Személyes jelenlétet igénylő ügyintézés céljából előzetes bejelentkezés után lehet – a járványügyi szabályok betartása mellett – a titkárságot felkeresni.

 

2.2 Intézkedések az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán az intézmény területén

2.2.1. Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről.

 

2.2.2. A 7.30 előtt az iskolába érkező tanulók elfoglalhatják helyüket osztálytermükben, nem kell az udvaron vagy az előcsarnokban várakozniuk.

 

2.2.3. A tanulók 7.50-ig érkezhetnek meg az intézménybe.

 

2.2.4. A személyi higiéné szabályainak és a mosdókban a védőtávolság betartásának érdekében a házirendben megnöveltük a szünetek időtartamát az alábbi csengetési rend szerint:

 

 1. óra   8.00  –   8.40
 2. óra   8.55  –   9.35
 3. óra   9.55  – 10.35
 4. óra 10.55  – 11.35
 5. óra 11.50  – 12.30
 6. óra 12.45  – 13.25
 7. óra 14.00  – 14.40

2.2.5. Az udvaros szünetek rendje a következőképpen alakul:

 

 1. szünet:   8.40  –   8.55   –   3.4. évfolyam
 2. szünet:   9.35  –   9.55   –   7-8. évfolyam (1-4. évfolyam tízórai)
 3. szünet: 10.35  – 10.55   –   1-2. évfolyam
 4. szünet: 11.35  – 11.50   –   5-6. évfolyam

 

2.2.6. A tantermi oktatás során kerüljük az osztályok keveredését. Az informatika szaktantermek, a rajz-technika szaktanterem, a nyelvi bontótermek és a tornatermek kivételével az osztályok a tanítási nap során ugyanazt a tantermet használják. Az osztályok váltásával érintett tantermekben óránként felületfertőtlenítést végzünk.

 

 

 1. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

3.1. Az iskola épületében a védettségi igazolvánnyal nem rendelkező felnőttek (iskolai dolgozók, szülők, hallgatók, karbantartási, illetve javítási munkát végző személyek, stb. ) számára kötelező a maszk viselése.

3.2. Az iskola bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata minden belépő számára kötelező.

3.3. A szociális helységekben biztosítjuk a vírusölő hatású kézfertőtlenítéssel kiegészített szappanos kézmosási lehetőséget.

3.4. Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk.

3.5. A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók számára részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk. A tanulók figyelmét felhívjuk az ún. köhögési etikettre: papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemeteskukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.

3.6. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára. A tantermekben, a folyosókon és a szociális helységekben napi többszöri fertőtlenítő takarítást végzünk. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök /billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb./, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítve legyenek.

3.7. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakait időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.

3.8. Mesterséges szellőztetés esetén gyakori, nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazását biztosítjuk.

3.9, A játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük.

 

 1. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.1. Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére.

4.2. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására és kézfertőtlenítésére.

4.3. Fokozottan figyelünk az ebédlőben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére.

 

 1. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

5.1. Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tüneteit észleljük, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén értesítjük a szülőt, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. (Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.)

5.2. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek maszk használata kötelező.

5.3. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

5.4. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

5.5. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

 

 1. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

6.1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

6.2. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

6.3. A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.