Elérhetőségeink: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17.   E-mail: gyakorlo@kistk.hu  Telefon: +36-52/614-600      Kapcsolat »

Kölcsey FerencReformátus Gyakorló Általános Iskola


Hírek

Oltás igénylése
2021-07-28

Oltás igénylése

Tisztelt Szülők!

 
A Miniszterelnökség a 12-18 évesek oktatási intézményekben történő immunizálásával kapcsolatban a kormányhivatalok, a HBMKH Debreceni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya pedig az iskolák  közreműködését kéri az oltások szervezése érdekében.
Főszabályként az oltásokat intézményenként  szervezik 2021. augusztus 30-31. napján.
Kérem, hogy oltási igényüket 2021. augusztus 3-án 12 óráig sziveskedjenek jelezni a gyakorlo@kistk.hu e-mail címen.
 
Ember Sándor
 igazgató
A ballagás rendje
2021-06-13

A ballagás rendje

Tisztelt Szülők!

A 2021. évi ballagási rendezvények megtartásának feltételeiről szóló 250/2021. (V. 17.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján az egy ballagó tanuló (a továbbiakban: ballagó) által meghívható meghívottak számát 5 főben állapítom meg.

A ballagási rendezvény 2021. június 15-én 18 órakor kezdődik.
Helyszín: az iskola belső udvara (Rossz idő esetén a Református Nagytemplom.)

A ballagási rendezvény helyszínére történő belépés rendje:

1.  A ballagók és a meghívottak a Hunyadi utcai kapun keresztül léphetnek be az iskola belső udvarára.

2. A ballagó által meghívottak lehetőleg egyszerre érkezzenek.

3. A  meghívottak, valamint a  ballagási rendezvény résztvevői orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból  készült maszkot olyan módon kötelesek viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
A rendelkezés alól kivételt képez
    a) a hatodik életévét be nem töltött kiskorú,
       b) az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az      autizmus spektrumzavarral élő személy,
       c) a ballagó és
       d) a ballagási rendezvényen fellépő.

 

A ballagási rendezvényen betartandó szabályok:

1. A  ballagó által meghívott személyek a  nevelési, oktatási intézmény zárt részeiben nem tartózkodhatnak.

2. A ballagási rendezvényen – a családok kivételével – a meghívottak törekedjenek az 1,5 méteres távolság tartására.

3. A  nevelési, oktatási intézmény zárt részein történő áthaladás nem engedélyezett, a ballagók és a meghívottak a Hunyadi utcai kapun    keresztül távozhatnak.

Az időskorú személyek számára ülőhelyet biztosítunk.

Ember Sándor
igazgató

Bizonyítványosztás 2021
2021-06-03

Bizonyítványosztás 2021

A bizonyítványosztás rendje:

 

2021. június 16. szerda

16:00 óra:   5-6. évfolyam

17:00 óra:   1-2. évfolyam

                 (kivéve 2.b osztály)

 

2021. június 17. csütörtök

16:00 óra:       7. évfolyam

17:00 óra:   3-4. évfolyam

                         2.b osztály

 

Gyülekezni az osztálytermekben kell 10 perccel a megadott kezdési időpont előtt. A tanulók ünneplő ruhát, nyakkendőt és jelvényt viseljenek!  

Ünneplő ruha: fehér ing / blúz  (nem póló), fekete vagy sötétkék nadrág / szoknya  (nem farmer), fekete vagy sötétkék cipő  (nem edzőcipő).

A szülők az udvaron várakozhatnak.

 

Gyermekfelügyelet iskolánkban
2021-06-03

Gyermekfelügyelet iskolánkban

Tisztelt Szülők!

A 24/2021. (VI.02.) EMMI határozat értelmében 2021. június 16. napjától 2021. június 29. napjáig az iskolák 1-8. évfolyamán a tanulók felzárkóztatása és a családok helyzetének segítése céljából kötelező azon tanuló felügyeletének megszervezése, aki számára a törvényes képviselő ezt előzetesen kéri.

Intézményünkben a 2021. június 16.- június 29. közötti időszakban a gyermekfelügyelet ideje: 7.45 – 16.00-ig.

A Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola a felügyelet keretében napközit biztosít.

Az iskolai gyermekfelügyelettel párhuzamosan az étkeztetés lehetőségét is biztosítjuk. A tanulók térítés ellenében napi háromszori étkezést kapnak.

Az étkeztetés megszervezéséhez szükség van a felügyeletet igénybe vevő tanulók pontos létszámára!

Gyermekük felügyeletére vonatkozó igényüket az időpont megjelölésével 2021. június 8-án 16 óráig nyújthatják be elektronikus úton.

Iskolánk e-mail címe: gyakorlo@kistk.hu 

1.hét: június 16-18.

2.hét: június 21-25.

3.hét: június 28-29.

Szeretettel várjuk a tanulókat!

 

Változás az első évfolyamon
2021-05-26

Változás az első évfolyamon

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a beiratkozott tanulók számára tekintettel a 2021-2022. tanévben – korábbi elképzelésünktől eltérően – négy párhuzamos osztály indítható intézményünkben. Az 1. c és az 1.d osztályokat 1.c osztály néven egyesítjük. Az osztályfőnök Csige Gabriella lesz, a napközis foglalkozásokat Péntek Fanni fogja tartani.

Mindketten nagy szeretettel várják az iskolába lépő gyermekeket!

Köszönöm megértésüket!

Ember Sándor
igazgató

Tanítási szünet
2021-05-11

Tanítási szünet

Iskolai munkatervünk alapján 2021. május 14-én (pénteken)  a szakmai munkaközösségek továbbképzésen vesznek részt, ezért ezen a napon nem lesz tanítás.