Elérhetőségeink: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17.   E-mail: gyakorlo@kistk.hu  Telefon: +36-52/614-600      Fogadóóra »

Kölcsey FerencReformátus Gyakorló Általános Iskola


Beiskolázás

Tisztelt Szülők!

Nevelőtestületünk fontosnak tartja, hogy városunk és vonzáskörzete polgárai számára bőséges információkkal szolgáljon az intézményben folyó nevelő- oktató munkáról és a tanulókat körülvevő szűkebb-tágabb környezetről. Tudjuk, hogy az iskolaválasztást a családok nehéz, ugyanakkor felelõsségteljes feladatnak tekintik. A jó döntéshez – melynek következtében biztosított lesz gyermekük harmonikus értelmi, érzelmi és testi fejlődése – kívánok Önöknek sok bölcsességet, a reményteljes iskolás esztendőkhöz pedig sok sikert és örömöt.

Ember Sándor

igazgató

 

 

 

Jelentkezési lap 2020/2021-es tanévre

Jelentkezési lap [.docx] [.pdf]

Lelkészi ajánlás [.docx] [.pdf]

 

Az 1. évfolyam beiskolázása a 2020/2021-es tanévre

Napközis kézműves foglalkozás és játszóház az iskolába készülő óvodás gyermekek számára
Időpont: 2019. november 29. (péntek) 16 óra

Tájékoztató az első osztályba készülő gyerekek szülei számára
Időpont: 2020. január 7. (kedd) 17 óra

Bemutató tanítási órák a leendő első osztályosok szülei részére
Időpont: 2020. január 9-10. (csütörtök-péntek)

Jelentkezés 1.osztályba
Határidő: 2020. január 17. (péntek)

Játékos ismerkedés a leendő első osztályosokkal
Időpont: 2020. január 20-23.

Döntés az 1. osztályosok felvételéről
Időpont: 2020. január 31.

Értesítés az 1. osztályba történő felvételről és a beiratkozás
módjáról (levélben)
Határidő: 2020. február 7.

Beiratkozás
Időpont: 2020. április

 

TÁJÉKOZTATÓ LELKÉSZI AJÁNLÁSRÓL

 

Kedves Szülők!

Örömmel vesszük, hogy gyermeke jövőbeli tanulmányait a Református Egyház valamely oktatási intézményében kívánja elkezdeni, vagy folytatni. Ahhoz, hogy gyermeke felvételt nyerjen a megjelölt református oktatásai intézménybe lelkészi ajánlás szükséges.

Az ajánlás ügyében, annak a református gyülekezetnek a Lelkészi Hivatalát illetve lelkipásztorát kell felkeresni, ahol a szülők gyülekezeti tagsággal rendelkeznek.

Gyakori kérdésként szokott felmerülni, hogy mi a gyülekezeti tagság feltétele, valamint ki tekinthető gyülekezeti tagnak. A Magyar Református Egyház törvényei szerint az lehet gyülekezeti tag, akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, gyülekezeti istentiszteleten és úrvacsorai közösségben részt vesz és az egyházközség fenntartáshoz hozzájárul. Természtesen mindezekhez hozzá tartozik, hogy gyermekeit református vallásban neveli.

A felsorolt feltételek teljesülésekor az egyháztag jogosulttá válik házassági szövetségének egyházi megáldásra, gyermekének megkereszteltetésre és egyéb egyházi szolgáltatások igénybevételére, köztük lelkészi ajánlás kérésére.

Amennyiben Önök meg vannak keresztelve és konfirmáltak, de nem rendelkeznek egyháztagsággal, akkor azt kérjük, hogy keressék fel a területileg illetékes református egyházközséget és kérjék gyülekezeti tagként történő regisztrációját.

Amennyiben nincsennek megkeresztelve és nem konfirmáltak, de szeretnének református egyháztaggá válni, akkor ajánljuk a felnőtt keresztség és konfirmáció lehetőségét.

További felvilágosítást a lelkészi ajánlással és más kérdésekkel kapcsolatban az egyházközségek Lelkészi Hivatalában lehet kérni, ahol örömmel állnak rendelkezésre munkatársaink.

Tisztelettel,

Vad Zsigmond

esperes-lelkipásztor

 

 

 

Beiratkozás első osztályba

A 2019-2020. tanévre történő beiratkozás időpontja:

2019. április 11. csütörtök

7:30 – 17:00 

2019. április 12. péntek

7:30 – 16:00 

Szeretettel várjuk az első évfolyamra felvételt nyert tanulók szüleit!

A beiratkozáshoz szükséges további információk a folytatásban olvashatók.

A beiratkozáshoz az alábbiak szükségesek:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata (fénymásolat)
 • az egyik szülő személyi igazolványa (fénymásolat)
 • a gyermek TAJ kártyája (fénymásolat)
 • az egyik szülő vagy gyermek lakcímkártyája (fénymásolat)
 • az óvoda által elkészített igazolás eredeti példánya
 • tanulói adatlap (letölthető)
 • aki jogosult kedvezményes étkezésre igénylőlap (letölthető).
  Kérjük, a kedvezményhez szükséges igazolásokat csatolják az igénylőlaphoz!
  Nagycsaládos kedvezmény esetén az alábbi nyilatkozat helyettesíti az Magyar Államkincstár által kiadott igazolást. (letölthető)
 • a gyermek egészségügyi törzskönyve borítójának és a védőoltások megtörténtét tanúsító oldalaknak a másolata
 • jelvényre 550,-Ft
 • nyakkendőre 1.450,-Ft
 • a balesetbiztosítás összege (megtekinthető)

Tájékoztatók:

 

 

 

 

 

Jelentkezési lap 2019/2020-es tanévre

Jelentkezési lap [.docx] [.pdf]

Lelkészi ajánlás [.docx] [.pdf]

 

 

 

Végzőseink beiskolázása

2018-2019. tanév

Végzőseink beiskolázása idén is megvalósította minőségpolitikai céljaink egyikét, hiszen tanulóink 70%-a gimnáziumba, 30%-a szakközépiskolába nyert felvételt. A beadott jelentkezési lapok alapján a továbbtanuló diákok 75 % -át vették fel az első helyen megjelölt középiskolába. Ezek a kiváló adatok képzésünk erősségét igazolják, s jelzik azt, hogy a gyerekek reálisan, képességeiknek megfelelően választottak iskolát.