Elérhetőségeink: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17.   E-mail: gyakorlo@kistk.hu  Telefon: +36-52/614-600      Kapcsolat »

Kölcsey FerencReformátus Gyakorló Általános Iskola


Beiskolázás

Tisztelt Szülők!

Nevelőtestületünk fontosnak tartja, hogy városunk és vonzáskörzete polgárai számára bőséges információkkal szolgáljon az intézményben folyó nevelő- oktató munkáról és a tanulókat körülvevő szűkebb-tágabb környezetről. Tudjuk, hogy az iskolaválasztást a családok nehéz, ugyanakkor felelõsségteljes feladatnak tekintik. A jó döntéshez – melynek következtében biztosított lesz gyermekük harmonikus értelmi, érzelmi és testi fejlődése – kívánok Önöknek sok bölcsességet, a reményteljes iskolás esztendőkhöz pedig sok sikert és örömöt.

Ember Sándor

igazgató

 

 

 

 

 

 

 

Az 1. évfolyam beiskolázása a 2021/2022. tanévre

 

Az iskola és a leendő első évfolyam tanítóinak bemutatkozása (videofilm)

Időpont: 2020. november 27.

 

Jelentkezés 1. osztályba

A 2021-2022. tanévre történő jelentkezés a rendkívüli helyzet következtében a szokásostól eltérően elektronikus úton történik.

Iskolánk e-mail címe: beiskolazas@kistk.hu

Határidő: 2021. január 15. (péntek)

 

Döntés az 1. osztályosok felvételéről
Időpont: 2021. január 22.

 

Értesítés az 1. osztályba történő felvételről és a beiratkozás
módjáról (levélben)
Határidő: 2021. január 29.

 

Beiratkozás
Időpont: 2021. április

 

 

 

Jelentkezési lap 2021/2022-es tanévre

Jelentkezési lap [.pdf] [.docx]

Lelkészi ajánlás  [.pdf] [.docx]

 

TÁJÉKOZTATÓ LELKÉSZI AJÁNLÁSRÓL

Kedves Szülők!

Örömmel vesszük, hogy gyermeke jövőbeli tanulmányait a Református Egyház valamely oktatási intézményében kívánja elkezdeni, vagy folytatni. Ahhoz, hogy gyermeke felvételt nyerjen a megjelölt református oktatásai intézménybe lelkészi ajánlás szükséges.

Az ajánlás ügyében, annak a református gyülekezetnek a Lelkészi Hivatalát illetve lelkipásztorát kell felkeresni, ahol a szülők gyülekezeti tagsággal rendelkeznek.

Gyakori kérdésként szokott felmerülni, hogy mi a gyülekezeti tagság feltétele, valamint ki tekinthető gyülekezeti tagnak. A Magyar Református Egyház törvényei szerint az lehet gyülekezeti tag, akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, gyülekezeti istentiszteleten és úrvacsorai közösségben részt vesz és az egyházközség fenntartáshoz hozzájárul. Természtesen mindezekhez hozzá tartozik, hogy gyermekeit református vallásban neveli.

A felsorolt feltételek teljesülésekor az egyháztag jogosulttá válik házassági szövetségének egyházi megáldásra, gyermekének megkereszteltetésre és egyéb egyházi szolgáltatások igénybevételére, köztük lelkészi ajánlás kérésére.

Amennyiben Önök meg vannak keresztelve és konfirmáltak, de nem rendelkeznek egyháztagsággal, akkor azt kérjük, hogy keressék fel a területileg illetékes református egyházközséget és kérjék gyülekezeti tagként történő regisztrációját.

Amennyiben nincsennek megkeresztelve és nem konfirmáltak, de szeretnének református egyháztaggá válni, akkor ajánljuk a felnőtt keresztség és konfirmáció lehetőségét.

További felvilágosítást a lelkészi ajánlással és más kérdésekkel kapcsolatban az egyházközségek Lelkészi Hivatalában lehet kérni, ahol örömmel állnak rendelkezésre munkatársaink.

Tisztelettel,

Vad Zsigmond

esperes-lelkipásztor

 

Végzőseink beiskolázása

2019-2020. tanév

Végzőseink beiskolázása idén is megvalósította minőségpolitikai céljaink egyikét, hiszen tanulóink 71%-a gimnáziumba, 29%-a szakközépiskolába nyert felvételt. A beadott jelentkezési lapok alapján a továbbtanuló diákok 76 % -át vették fel az első helyen megjelölt középiskolába. Ezek a kiváló adatok képzésünk erősségét igazolják, s jelzik azt, hogy a gyerekek reálisan, képességeiknek megfelelően választottak iskolát.