Elérhetőségeink: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17.   E-mail: gyakorlo@kistk.hu  Telefon: +36-52/614-600      Fogadóóra »

Kölcsey FerencReformátus Gyakorló Általános Iskola


Játék

Ezen az oldalon az iskolarádiós játékunkat olvashatjátok, hétről-hétre frissülő tartalommal. Játékunkban alsó és felső tagozatosok kapnak 1-1 kérdést, amelyre a választ írásban várjuk a könyvtárban található rejtvényes dobozba. Leadási határidő minden héten hétfő, déli tizenkét óra.

Minden héten itt is feltüntetjük nyerteseinket, akik jutalmaikat továbbra is a könyvtárban vehetik át.

Az első második osztályosok feladata: osztályosoknak ki kellett egészíteni Gazdag Erzsi hiányos versét. A kiegészített idézett így hangzott:

Volt egyszer egy mesebolt,
abban minden mese volt

Fiókjában törpék ültek,
vizilányok hegedültek

A harmadik negyedikeseknek József Attila Altató című versének hiányzó sorait kellett pótolni. A kiegészített idézett idézet a következő volt:

Tüzoltó leszel s katona!
Vadakat terelő juhász.

Látod elalszik anyuka.

Aludj el szépen, kis Balázs.

Az ötödik-hatodik osztályosok feladata az volt, hogy melyik Arany János versben szerepelnek az alábbi szavak?

angol király, fakó ló,folyó, föld, pártos honfivér, barom, iga, legszebb gyémánt.

Ezek Arany János Walesi bárdok című verséből valók.

A hetedik nyolcadik osztályosoknak össze volt keverve Ady Endre Góg és Magóg fia vagyok én című versének első sora ezt kellett kijavítva beküldeni.

Góg és Magóg fia vagyok én,
Hiába döngetek kaput falat
S mégis  megkérdem tőletek:
Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?

A nyertesek:  Bene Dóra az 5.z osztályból, Kováts Kristóf a 4.b osztályból, Dávid Dorka a 4. z osztályból és Gáspár Adél a 4.c osztályból. Jutalmaitokat a könyvtárban vehetitek át.

Új kérdéseink:

Első második osztályosok feladata: Móricz Zsigmond melyik verses meséjében olvashattok a következő szereplőkről?

török,  fehér tehén, fekete tehén, tarka tehén, Mehemed

Harmadik-negyedik osztályosoknak az feladata, hogy írják le Devecseri Gábor Állatkerti útmutató című versének Csak füvön élt a kis zebra kezdetű versszakát.

Az ötödik hatodikosok feladata az, hogy kinek a fordításában olvashatjuk Janus Pannonius Pannónia dicsérete című versét? Írjátok meg azt is, hogy az eredeti mű milyen nyelven íródott?

Hetedik-nyolcadikosok feladata: Kinek melyik verséből származik az alábbi versszak? Milyen esemény kezdetét jelzi ez a mű?

Toldi írójához elküldöm lelkemet
Meleg kézfogásra, forró ölelésre!…
Olvastam, költőtárs, olvastam művedet,
S nagy az én szivemnek ő gyönyörűsége.

Az első második osztályosok feladata: egészítsétek ki a hiányzó rímekkel  Gazdag Erzsi Mesebolt című versét, vagyis írják le nekünk hiánytalanul a következő versszakot!

 Volt egyszer egy mesebolt, abban minden

……………………………………………………………..
Fiókjában törpék ültek, vizilányok

……………………………………………………………….

A harmadik-negyedik osztályosoknak az feladata, hogy József Attila Altató című versének pótolják hiányzó sorait!

Tüzoltó leszel s katona!

…………………………………………………….

………………………………………………………

Aludj el szépen, kis Balázs!

Megfejtésül a második és a harmadik sort várjuk.

Az ötödik hatodikosok kérdése az, hogy  Melyik Arany János versben szerepelnek az alábbi szavak?

angol király,fakó, ló, folyó, föld, pártos honfivér, barom, iga, legszebb gyémánt

A hetedik-nyolcadikosok feladata: Javítsátok ki a hibás Ady Endre verset!

Góg és Magóg fia vagyok én,
Hiába döngetek  ajtót falat
S ezért  megkérdem tőletek:
Szabad-e sírni a Havasok alatt?

Várjuk megfejtéseiteket a könyvtárban!