Elérhetőségeink: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17.   E-mail: gyakorlo@kistk.hu  Telefon: +36-52/614-600      Fogadóóra »

Kölcsey FerencReformátus Gyakorló Általános Iskola


Hírek

2018-01-10

Beiskolázási tájékoztató

Az óvodások számára  szervezett november végi napközis játszóházhoz hasonlóan az első osztályba készülő gyerekek szülei részvételével tartott tájékoztatót is jelentős érdeklődés övezte. Az iskola igazgatója – a köszöntés és a vezetőség, valamint a tanítók bemutatása után  –  ismertette a beiskolázás folyamatát.   Ezt követően a gyakorlóiskola lelkésze  röviden vázolta az iskola református szellemiségének jellemzőit. A jelenlévők az öt leendő osztályfőnököt is láthatták-hallhatták. A tanítók mindegyike szólt pedagógiai hitvallásáról.  A kötetlen hangvételű alkalom a bemutató tanítási órákra történő meghívással zárult. Képes tudósításunk a GALÉRIÁBAN látható.

A 2018/2019. tanévre történő beiskolázással kapcsolatos további információk a BEISKOLÁZÁS menüpontban találhatók.  

2017-12-29

Dicsőség az Istennek és az emberekhez jóakarat!

Zsúfolásig megtelt  a Református Nagytemplom iskolánk 2017. december 21-én megtartott családi istentiszteletén. Az apostoli köszöntés elhangzása után a gyülekezet a 326. számú dicséret éneklésével készült Isten igéjének hallgatására. Az igehirdetés szolgálatát ezúttal is Szilágyi Tamás, intézményünk lelkipásztora végezte.
A záróének előtt, a hirdetések során elhangzott, hogy adakozásunkkal a Nagytemplomi Református Egyházközségben folyó gyermek- és ifjúsági munkát kívánjuk támogatni. Annál is inkább, mivel a gyülekezet is segíti intézményünket. Ugyanis évi hét alkalommal térítésmentesen vehetjük igénybe a Nagytemplom által nyújtott lehetőségeket. Ráadásul a Református Iskolák XXI. Országos Tanulmányi Versenyének nyitó áhítatára és a karácsonyi hangversenyre is ezen a helyszínen került sor.

Az összegyűlt  perselypénzt – 282.935 forintot – hálánk jeléül eljuttattuk a Nagytemplomi Református Egyházközséghez.
Köszönjük a tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák adományait az Ige szavaival:

„A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.”

/Zsid 13,16/

 


2017-12-24

Karácsonyi és újévi köszöntés

“Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.”  /Lukács evangéliuma 2,14/

 

Az iskolavezetés és a tantestület nevében valamennyi tanítványunknak és családjának áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok!

Ember Sándor

igazgató

2017-12-22

A Dorkász Szolgálat levele

Tisztelt Igazgató úr!

Szeretném megköszönni, hogy az elmúlt hetekben a Kis TK-ban is gyűjtést szervezhettünk a parciumi Érmellék legszegényebb református gyülekezeteinek! Elmúlt vasárnap nagy szeretettel fogadták Papfalván, Poklostelken és Rétiben a gyermekek, a valamivel több, nint 100 mikuláscsomagot! Erős Jó Béla és Erős Jó Enikő lelkipásztorok is szeretetteljes üdvözletüket küldik az intézménynek.

Köszönjük a sok szeretet-csomagot, melyet a szülők, tanárok és gyermekek önzetlenül és nagy odafigyeléssel, gondosan összeállítva hoztak el az iskolába és küldték tovább a hátrányos helyzetű, kisebbségben élő magyar testvéreiknek. Ahogy a képek is mutatják, a gyermekek nagy örömmel vették át a csomagokat, a szülők és nagyszülők pedig érezték és átélték, hogy a debreceni magyar reformáusság milyen nagy szeretettel gondol rájuk. 

Köszönjük!

Igazgató úr életére, szolgálatára, iskolájuk közösségére Isten gazdag áldását kívánom!

Ünnepi áldáskívánással:

Kiss Ábel Lukács

Dorkász Szolgálat
Ügyvezető igazgató

 

2017-12-19

Adakozás a karácsonyi istentiszteleten

A Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség minden tanévben 9 alkalommal térítésmentesen biztosítja iskolánk számára az épület és az istentiszteletekhez, rendezvényekhez szükséges technikai eszközök használatát.

Köszönetünk jeléül idén is felajánljuk a karácsonyi istentisztelet perselypénzét a gyülekezet gyermek- és ifjúsági munkájának támogatására.

Kérjük a kedves szülőket, hogy ennek érdekében az ünnepi öltözék mellett gyermekük nagytemplomi adakozásának lehetőségéről  is gondoskodjanak.

A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák adományait előre is köszönjük az Ige szavaival:

  “…a jókedvű adakozót szereti az Isten.”
 

                                     /2Kor 9,7/