Elérhetőségeink: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17.   E-mail: gyakorlo@kistk.hu  Telefon: +36-52/614-600      Fogadóóra »

Kölcsey FerencReformátus Gyakorló Általános Iskola


Hírek

2018-02-16

Márciusi fogadóórák

 

Iskolai  munkatervünk alapján  március első hetében – március 5-7.  között –  fogadóórákat tartunk.

Szeretettel várjuk alsó és felső tagozatos diákjaink szüleit a folytatásban látható táblázatok szerint!

 

2018-02-09

Farsang 2018

Február 7-én az ebédet követően megkezdődött az izgatott készülődés az alsó tagozatos osztályokban. A folyosókon tündérek és királylányok suhantak, a tantermekben varázslók, sportolók, mesefigurák és kedves állatfigurák nyüzsögtek.

A tornateremben először az első-második évfolyamosok, azt követően pedig a harmadik-negyedik évfolyamosok hallgatták meg a Kölyök Utca Zenekar vidám műsorát. Az évfolyamonként megtartott jelmezverseny is jelentősen fokozta a hangulatot. Az alsósok önfeledt szórakozása rengeteg üdítő és finom sütemény társaságában folytatódott egészen 16 óráig. Sok osztályban tartottak tréfás vetélkedőket és mozgásos játékokat.

Február 8-án került sor a felső tagozatosok osztályok közötti és egyéni jelmezversenyére, mely rendkívül jól sikerült. A csoportos fellépők a világ különböző országait jelenítették meg. A zenés-táncos bemutatókat a közönség óriási tapssal, a zsűri a diák-önkormányzat osztálykasszát gyarapító felajánlásával jutalmazta. A tombolasorsolást követően diákjaink a tornateremben táncolhattak 17 óra 30 percig.

A rendezvényekről készült fotók a GALÉRIÁBAN és a Facebookon láthatók.

2018-01-31

Az első évfolyam beiskolázása

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy az iskolába felvett tanulók osztályba való beosztása megtörtént.

A jogszabályban meghatározott maximális létszám kismértékű átlépése mellett törekedtünk az osztályok szakmai szempontból optimális méretének kialakítására. Ennek következtében az 1.z osztályban általános tanterv szerint tanuló és emelt szintű ének-zenei képzésben részesülő gyermekek is helyet kaptak. Heti óraszámuk a matematika, környezetismeret, rajz, technika, testnevelés és hittan tantárgyak esetében teljes mértékben megegyezik. Eltérés mindössze a magyar nyelv és irodalom, továbbá az ének-zene tantárgyak területén van a helyi tantervben. A heti 25 tanórából 24 órán együtt lesznek a gyermekek, a 25. órában az osztály egyik része ének-zene órán, a másik fele magyar nyelv és irodalom órán vesz részt.

Az általános tanterv szerint tanuló gyermekek az ötödik évfolyamtól kezdve emelt szintű idegen nyelvi vagy emelt szintű informatika képzést nyújtó osztályokban folytatják tanulmányaikat.

Tervezzük továbbá az 1.z osztály bekapcsolódását a National Instruments vállalat LEGO® MINDSTORMS® készletekkel megvalósuló robotika pályázatának megvalósításába. (NI Mentor Program –http://hungary.ni.com/debrecen)

Végezetül kérem, hogy akik időközben meggondolják magukat és mégsem kívánnak iskolánkba beiratkozni, szíveskedjenek ezt mielőbb titkárságunkon jelezni. Az ily módon megüresedő helyeket  felkínáljuk a várólistán lévő gyermekek számára. 

Köszönöm együttműködésüket!

Ember Sándor

igazgató

Az osztályok névsora a folytatásban olvasható.

2018-01-26

Kölcsey Napok – városi tanulmányi verseny

Kellemes hangulat uralkodott iskolánkban a Kölcsey Napok keretében huszonegyedik alkalommal megrendezett városi tanulmányi versenyen.  A 120 perces vetélkedés után azonnal sor került az izgalommal várt eredményhirdetésre. Az eredmények a folytatásban olvashatók, a nap képes összefoglalóját pedig  megtekinthetjük a GALÉRIÁBAN.

2018-01-20

Szülői értekezletek

 

Iskolai munkatervünk alapján az első félév zárását követően szülői értekezleteket tartunk a folytatásban található táblázatoknak megfelelően.

Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves szülőket!

2018-01-14

Félévzárás

 

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a szorgalmi idő első féléve 2018. január 26-ig tart.

Iskolánk 2018. január 29-én értesíti Önöket az első félévben elért eredményekről.