Elérhetőségeink: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17.   E-mail: gyakorlo@kistk.hu  Telefon: +36-52/614-600      Fogadóóra »

Kölcsey FerencReformátus Gyakorló Általános Iskola


Beiskolázás

Tisztelt Szülők!

Nevelőtestületünk fontosnak tartja, hogy városunk és vonzáskörzete polgárai számára bőséges információkkal szolgáljon az intézményben folyó nevelő- oktató munkáról és a tanulókat körülvevő szűkebb-tágabb környezetről.  Tudjuk, hogy az iskolaválasztást a családok nehéz, ugyanakkor felelõsségteljes feladatnak tekintik. A jó döntéshez – melynek következtében biztosított lesz gyermekük harmonikus értelmi, érzelmi és testi fejlődése – kívánok Önöknek sok bölcsességet, a reményteljes iskolás esztendőkhöz pedig sok sikert és örömöt.

Ember Sándor

    igazgató

 

 

 

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TANÉVKEZDÉS ELŐTT

Iskolai munkatervünk alapján szülői értekezletet tartunk a leendő 1. osztályos tanulók szülei számára, melynek időpontjai:  

1.a

103-as terem

2018. május 28. (hétfő) 16:30

1.b

110-es terem

2018. május 30. (szerda) 16:30

1.c

124-es terem

2018. május 28. (hétfő) 16:30

1.d

126-os terem

2018. május 29. (kedd) 16:30

1.z

125-ös terem

2018. május 29. (kedd) 16:30

Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves szülőket!

 

Beiratkozás első osztályba

A 2018-2019. tanévre történő beiratkozás időpontja:

2018. április 12. csütörtök

7:30 – 17:00

2018. április 13. péntek

7:30 – 16:00

 

A beiratkozáshoz az alábbiak szükségesek:

 

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata (fénymásolat)
 • az egyik szülő személyi igazolványa (fénymásolat)
 • a gyermek TAJ kártyája (fénymásolat)
 • az egyik szülő vagy gyermek lakcímkártyája (fénymásolat)
 • az óvoda által elkészített igazolás eredeti példánya
 • tanulói adatlap (letölthető)
 • aki jogosult kedvezményes étkezésre igénylőlap (letölthető).
  Kérjük, a kedvezményhez szükséges igazolásokat csatolják az igénylőlaphoz!
  Nagycsaládos kedvezmény esetén az alábbi nyilatkozat helyettesíti az Magyar Államkincstár által kiadott igazolást. (letölthető)
 • a gyermek egészségügyi törzskönyve borítójának és a védőoltások megtörténtét tanúsító oldalaknak a másolata
 • jelvényre 430,-Ft
 • nyakkendőre 1.270,-Ft
 • a balesetbiztosítás összege (megtekinthető)

Tájékoztatók:

 

Szeretettel várjuk az első évfolyamra felvételt nyert tanulók szüleit!

 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy az iskolába felvett tanulók osztályba való beosztása megtörtént.

A jogszabályban meghatározott maximális létszám kismértékű átlépése mellett törekedtünk az osztályok szakmai szempontból optimális méretének kialakítására. Ennek következtében az 1.z osztályban általános tanterv szerint tanuló és emelt szintű ének-zenei képzésben részesülő gyermekek is helyet kaptak. Heti óraszámuk a matematika, környezetismeret, rajz, technika, testnevelés és hittan tantárgyak esetében teljes mértékben megegyezik. Eltérés mindössze a magyar nyelv és irodalom, továbbá az ének-zene tantárgyak területén van a helyi tantervben. A heti 25 tanórából 24 órán együtt lesznek a gyermekek, a 25. órában az osztály egyik része ének-zene órán, a másik fele magyar nyelv és irodalom órán vesz részt.

Az általános tanterv szerint tanuló gyermekek az ötödik évfolyamtól kezdve emelt szintű idegen nyelvi vagy emelt szintű informatika képzést nyújtó osztályokban folytatják tanulmányaikat.

Tervezzük továbbá az 1.z osztály bekapcsolódását a National Instruments vállalat LEGO® MINDSTORMS® készletekkel megvalósuló robotika pályázatának megvalósításába. (NI Mentor Program –http://hungary.ni.com/debrecen)

Végezetül kérem, hogy akik időközben meggondolják magukat és mégsem kívánnak iskolánkba beiratkozni, szíveskedjenek ezt mielőbb titkárságunkon jelezni. Az ily módon megüresedő helyeket felkínáljuk a várólistán lévő gyermekek számára.

Köszönöm együttműködésüket!

Ember Sándor

igazgató

Az osztályok névsora:

1. a
Osztályfőnök: Csorbáné Major Enikő

Bede Hanna, Czanik Emőke Anna, Csetreki Anna, Csipkés Veronika, Dénesi Anna Iringó, Dinkó Döme, Greskó Bence, Kanda Alicia, Kanda Erik, Karsai Maja, Katona Panka, Kiss Lénárd Zoltán, Kovács Kristóf, Labancz Vilmos János, Nagy Mirkó, Oláh Benedek István, Ombódi Inez Léna, Pótor Benjámin, Rapi Lili Zselyke, Sápi Ákos, Sólyom Dávid, Szécsi János Zsigmond, Tacsi Sára Emma, Teremi Eszter Napsugár, Tóth-Sturza Martin, Vass Dorottya, Zsiros-Vitális Rebeka, Zahari Zita Daniella

1. b
Osztályfőnök: Szalay Mária

Bacsa Hédi, Bérczes Ádám, Burai Gréta, Dobrossy Levente István, Faragó Ádám Bence, Ferenczi Kinga, Fintor Anna, Halász Petra, Kállai Eszter, Karaszek Lotti, Kiss Hanna Kiara, Kolozsvári Dóra, Kudla David Michael, Kunka Ferenc Benedek, M. Tóth Benedek, Mocsár Gábor, Nemes Luca Dóra, Papp Sára Dorottya, Pataki Anna, Pataky Zsófia Dóra, Radványi Csongor Gergő, Sarecz Ádám, Szabó Zsombor, Szabolcsi László, Szécsi Dóra, Török Zalán Márk, Varga Lea Lola, Varga Linda, Vass Emma, Vincze Lujza Léna, Visky Zalán Dávid, Zákány Nóra

1. c
Osztályfőnök: Kiss Edit

Balogh Nátán, Berényi Ábel Kálmán, Béri Gyöngy, Dezső Vencel, Farkas Pál, Fekete Enikő, Gombos Panna, Gulyás Áron Gergő, Holló Hanna, Kiss Kamilla, Kólya Gréta, Kormos Dávid, Kormos Nóra, Kovács Boldizsár, Köles Panni, Nagy Kiara, Pindicska Gréta, Püski Dorottya, Szabó Csongor Péter, Szolnoki Bálint Ádám, Szücs Dorottya, Telek Réka, Tóth Benedek, Tóth Csanád Zsigmond, Usztics Anna Zoé, Vantus Márk Zoltán, Veres Nimród, Vincze-Gál Hanga

1. d
Osztályfőnök: Stieberné Farkas Viktória

Bakó Petra, Bányai Nóra, Bihari Márk, Borics Dániel, Choi Ra Hyeon, Cogoi Mihály, Csontos-Nagy Regő, Farkas Csenge Zoé, Kenéz Barnabás, Kiss Regina Klára, Komlósi Ádám, Lakner Dorka, Lengyel Bence, Lippai Szabolcs, Lipták Linda Karolina, Mester Tamás, Nagy Borbála Múzsa, Némethi Dorina, Pancsira Júlia, Péter Zsazsa, Szabó Boglárka, Szakajda Szidónia Dorka, Szénás Márkó, Szendrei Boróka, Török Réka Ivett, Várbíró Benjámin, Varga Kitti Renáta, Vatai Noel Csaba

1. z
Osztályfőnök: Feszner Mónika

Általános tanterv szerint tanuló gyermekek:

Balogh Dóra, Dénes Gergő, Komódi Ádám, Kuti Natália, Lakatos Attila Tibor, Perge Balázs Kristóf, Petró Bence, Pótor Zsombor, Sisa Nóra, Szendrey Lili, Zoványi Bence

 

Emelt szintű ének-zenei képzésben részesülő gyermekek:

Borsi Boglárka Orsolya, Borzon Dániel György, Csatár Borbála, Gönczy Márton János, Kiss Anna Jázmin, Kiss Benjámin Mátyás, Kolbe Lia, Krajczár Lola, Kulcsár Emma, Küzmös Soma, Németi Gréta, Oláh Jázmin Bodza, Orenstein Panna Sára, Szabó Eszter, Szántai Anna, Torma Laura Sára, Tóth Luca

 

Jelentkezési lap 2018/2019-es tanévre

Jelentkezési lap [.docx] [.pdf]

Lelkészi ajánlás [.docx] [.pdf]

 

Az 1. évfolyam beiskolázása a 2018/2019-es tanévre

Napközis kézműves foglalkozás és játszóház az iskolába készülő óvodás gyermekek számára
Időpont: 2017. november 24. (péntek) 16 óra

Tájékoztató az első osztályba készülő gyerekek szülei számára
Időpont: 2018. január 9. (kedd) 17 óra

Bemutató tanítási órák a leendő első osztályosok szülei részére
Időpont: 2018. január 11-12. (csütörtök-péntek)

Jelentkezés 1.osztályba
Határidő: 2018. január 19. (péntek)

Játékos ismerkedés a leendő első osztályosokkal
Időpont: 2018. január 22-25.

A felvételt nyert tanulók névsorának közzététele iskolánk honlapján
Időpont: 2018. január 31.

Értesítés az 1. osztályba történő felvételről és a beiratkozás
módjáról (levélben)
Határidő: 2018. február 7.

Beiratkozás
Időpont: 2018. április 

 

TÁJÉKOZTATÓ LELKÉSZI AJÁNLÁSRÓL

 

Kedves Szülők!

Örömmel vesszük, hogy gyermeke jövőbeli tanulmányait a Református Egyház valamely oktatási intézményében kívánja elkezdeni, vagy folytatni. Ahhoz, hogy gyermeke felvételt nyerjen a megjelölt református oktatásai intézménybe lelkészi ajánlás szükséges.

Az ajánlás ügyében, annak a református gyülekezetnek a Lelkészi Hivatalát illetve lelkipásztorát kell felkeresni, ahol a szülők gyülekezeti tagsággal rendelkeznek.

 Gyakori kérdésként szokott felmerülni, hogy mi a gyülekezeti tagság feltétele, valamint ki tekinthető gyülekezeti tagnak. A Magyar Református Egyház törvényei szerint az lehet gyülekezeti tag, akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, gyülekezeti istentiszteleten és úrvacsorai közösségben részt vesz és az egyházközség fenntartáshoz hozzájárul. Természtesen mindezekhez hozzá tartozik, hogy gyermekeit református vallásban neveli.

A felsorolt feltételek teljesülésekor az egyháztag jogosulttá válik házassági szövetségének egyházi megáldásra, gyermekének megkereszteltetésre és egyéb egyházi szolgáltatások igénybevételére, köztük lelkészi ajánlás kérésére.

Amennyiben Önök meg vannak keresztelve és konfirmáltak, de nem rendelkeznek egyháztagsággal, akkor azt kérjük, hogy keressék fel a területileg illetékes református egyházközséget és kérjék gyülekezeti tagként történő regisztrációját.

Amennyiben nincsennek megkeresztelve és nem konfirmáltak, de szeretnének református egyháztaggá válni, akkor ajánljuk a felnőtt keresztség és konfirmáció lehetőségét.

További felvilágosítást a lelkészi ajánlással és más kérdésekkel kapcsolatban az egyházközségek Lelkészi Hivatalában lehet kérni, ahol örömmel állnak rendelkezésre munkatársaink.

Tisztelettel,

Vad Zsigmond

esperes-lelkipásztor

 

Végzőseink beiskolázása

 2016-2017. tanév

Végzőseink beiskolázása idén is megvalósította minőségpolitikai céljaink egyikét, hiszen tanulóink 72%-a gimnáziumba, 28%-a szakközépiskolába nyert felvételt. A beadott jelentkezési lapok alapján a továbbtanuló diákok 74 % -át vették fel az első helyen megjelölt középiskolába.  Ezek a kiváló adatok képzésünk erősségét igazolják, s jelzik azt, hogy a gyerekek reálisan, képességeiknek megfelelően választottak iskolát.